PRIA

 

Vastavalt PRIA peadirektori 25.07.2011 otsusele nr 13-6/1443 rahuldati MTÜ Võidula Külaseltsi taotlus „Köögimasinate, karaokekomplekti, raadiomikri ja helivõimenduse komplekti, laudade ja toolide ostmine. ”
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meede 3.2 “Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus”
Projekti kogumaksumus oli 12621.80 € ja toetuse summa oli 11359.62 €
Projekti tulemusena sai külaselts